Det handler om ansvarlighed

Som den eneste leverandør i Danmark, der udelukkende tilbyder  gaveløsninger med fokus på miljø og bæredygtighed, ønsker vi at være en ansvarlig og pålidelig samarbejdspartner, der på et ordentligt og seriøst grundlag støtter mest muligt op om vores kunders bæredygtige omstilling.

Med bæredygtig omstilling i fokus, har vi skabt en åben, ærlig og helhjertet forretning, der sammen med vores udvalgte leverandører, velgørende organisationer og ikke mindst vores kunder, udgør hele fundamentet for vores bidrag til en mere bæredygtig fremtid.

DIN ordre gør en direkte forskel - her og nu!

CSR4

"Vores fælles fremtid afhænger af de valg, vi træffer i dag..."

Det betyder noget...

Code of Conduct

Formålet med vores Code of Conduct er at sikre, at vores udvalgte leverandører arbejder ud fra ansvarlige produktionsprincipper, der tager hensyn til især miljøet og medarbejdernes rettigheder. Vores Code of Conduct tager udgangspunkt i FN’s Menneskerettighedserklæring, ILO’s erklæring om Grundlæggende Arbejderstagerrettigheder og FN’s konvention mod Korruption.

Bæredygtighedsrapport

Vores CSR-strategi er en del af vores årlige Bæredygtigheds- rapport, som udarbejdes både for at stille krav til os selv, og for at sikre at vi bidrager så meget som overhovedet muligt til en mere bæredygtig verden. På alle områder hvor det er muligt, søger vi at skabe transparens gennem værdikæden, og drive forretning gennem ansvarlige, processer og forretningsgange – med bæredygtig omstilling i fokus.

Vi hjælper med

...at støtte op om DIN virksomheds grønne omstilling!