FN's Verdensmål

Vi lever i en verden, hvor vi bliver flere og flere mennesker. Det øger presset på jordens ressourcer, og stiller kontinuerligt nye krav til, hvor meget vi forbruger, hvordan vi forbruger og hvad vi forbruger.

 

Hos Right On består mere end 95% af vores forretning af de produkter, vi tilbyder. Vi fungerer som indkøber for vores kunder – eller sagt på en anden måde, så formidler vi forbrug! Og vi er klar over, at ethvert forbrug har et aftryk, og at det desuden kan have en indvirkning på den sociale globale ulighed, som ligeledes udgør et alvorligt problem.

 

Med det for øje kan vi arbejde mere målrettet med en række delmål, der alle relaterer til de produkter vi tilbyder samt vores daglige forretning overordnet set.

Det er vores alle sammens fremtid det handler om!

Verdensmaals-hjul-gennemsigtig-RGB
FN-verdensmaal-mini1

Hos Right On fokuserer vi derfor på nedenstående mål og delmål:

 • Verdensm-3.9

  Sundhed og Trivsel

  Reducér sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening

 • Verdensm-8.4

  Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

  Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion

 • Verdensm-8.6

  Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

  Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik

 • Verdensm-8.8

  Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

  Beskyt arbejdstager rettigheder, og skab sikre arbejdsmiljøer

 • Verdensm-12.2

  Ansvarligt Forbrug og Produktion

  Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt

 • Verdensm-12.4

  Ansvarligt Forbrug og Produktion

  Håndtér kemikalier og affald ansvarligt

 • Verdensm-15.2

  Livet på Land

  Stop skovrydning og genopret ødelagte skove

 • Verdensm-15.5

  Livet på Land

  Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder

Vi hjælper med

...at støtte op om DIN virksomheds grønne omstilling!