FN's Verdensmål

Vi kender efterhånden alle den regnbuefarvede pallette fra FN. Den, som symboliserer de 17 verdensmål, som frem til 2030 skal sætte kursen mod en mere bæredygtig verden.

 

Hvert eneste produkt, virksomhed, mærknings-organisation og indsats er vigtige aktører for at nå i mål. Og helt basic handler det om at tage et helhjertet og ærligt ansvar, og hver dag agere efter det – ikke kun i tale, men også i handling!

 

 

Det er vores alle sammens fremtid det handler om!

Verdensmaals-hjul-gennemsigtig-RGB
FN-verdensmaal-mini1

Hos Right On fokuserer vi på nedenstående mål og delmål:

 • FN12-2

  Ansvarligt forbrug og produktion

  Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

 • FN15-2

  Livet på land

  Bæredygtig forvaltning af alle typer af skove skal fremmes, skovrydning skal stoppes, og forringede skove skal genskabes.

 • FN14-2

  Livet i havet

  Hav- og kystnære økosystemer skal beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at genoprette sunde og produktive have.

 • FN7-2

  Bæredygtig energi

  Andelen af vedvarende energi i det globale energimix skal øges væsentligt.

 • FN10-A

  Mindre ulighed

  Uligheden i og mellem lande skal reduceres, og princippet om særlig og differentieret behandling skal implementeres især for udviklingslandene.

Vi hjælper med

...at støtte op om DIN virksomheds grønne omstilling!