Certificeringer

Godkendte certificeringer er en vigtig parameter, når vi udvælger produkter. Dels sikrer de forbrugeren at produktet lever op til forskellige krav, og samtidig at de på hver deres måde bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

 

Vi prioriterer derfor produkter, hvor der er en høj grad af transparens helt tilbage til producentleddet. Og en rigtig god måde at sikre sig ordentlige forhold hele vejen igennem værdikæden er gennem certificerede produkter.

Godkendte certificeringer skaber transparens og tryghed

certificeringer1

Godkendte certificeringer sikrer, at produktet lever op til forskellige krav, og samtidig at de på hver deres måde bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

Godkendte certificeringer:

 • Ikon-FSC

  FSC

  Er en international medlemsorganisation som arbejder for ansvarsfuld brug af verdens skove. Træprodukter som er FSC-certificerede er produceret med hensyntagen til miljø og sociale forhold som beskytter truede arter og styrker rettighederne for arbejdere og indfødte. Derudover kan træet spores fra skov til færdigt produkt, uanset hvor mange led, der er i processen. Right On har en FSC varemærkelicens, og dermed er vi godkendt af FSC Danmark til at markedsføre produkter der er FSC-mærkede.

 • Ikon-GOTS

  GOTS

  Den mest anerkendte certificering indenfor tekstilmateriale. GOTS er en global økologisk mærkning, som opfylder både sociale og miljømæssige krav. Der tages hensyn til hele produktionskæden fra råvare til færdigt produkt, fra dyrkning, plukning, forberedelse til fremstilling af selve tøjet. Et tekstilprodukt skal bestå af minimum 70% økologiske fiberråvarer for at kunne opnå GOTS-mærkningen.

 • Ikon-FAIRTRADE

  FAIRTRADE

  En international mærkningsordning, der arbejder for, at bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande får en mere fair indtægt og bedre arbejdsvilkår. Samtidig tages der hensyn til miljøet i produktionen. Fairtrade er underlagt kontrol fra en uafhængig virksomhed. Det betyder, at både bønder, arbejdere og virksomheder løbende bliver kontrolleret af en uvildig part. Vælg Fairtrade, og vær med til at forandre verden…. ét indkøb ad gangen.

 • Ikon-Ø-MÆRKET

  Ø-MÆRKET

  Økologiens succes i Danmark kan i høj grad tilskrives, at vi, som de første i verden, fik et statskontrolleret økologimærke i 1990. Ø-mærket er forbrugernes garanti for, at de økologiske varer er produceret ansvarligt under økologilovgivningen. Det gør Ø-mærket til et af de absolut stærkeste mærker i Danmark. Virksomheder, der producerer økologiske produkter, kan frivilligt sætte mærket på deres varer, når de er produceret under økologikontrollen i Danmark. Det er Fødevarestyrelsen, som står for kontrol og administration af mærket.

 • Ikon-GRS

  GRS

  Global Recycled Standard er den strengeste standard indenfor genbrug af materialer på det kommercielle marked. GRS-certiceringen er med til at vericere og opspore de genanvendte materialer i slutprodukter. GRS mærkningen stiller store krav til, at sikre nøjagtige indholdskrav og gode arbejdsforhold, og at skadelige miljømæssige og kemiske påvirkninger minimeres. For at et produkt kan få certiceringen GRS er det blandt andet et krav, at det indeholder et bestemt minimum af genbrugsmateriale.

 • oeko-tex-nyt-logo

  OEKO-TEX 100

  Tekstilprodukter der er OEKO-TEX mærkede, kan betragtes som kropsvenlige produkter. OEKO-TEX mærket er din garanti for, at varen er blevet kontrolleret for indholdet af sundhedsskadelige kemikalier. Rigtigt mange tekstiler på markedet indeholder skadelige stoffer, som ikke forsvinder ved vask, det kan være et problem da mange af stofferne kan være kræftfremkaldende eller allergi fremkaldende. Med OEKO-TEX mærket, er du sikret et ”rent” produkt.

 • Ikon-WFTO

  WFTO

  World Fair Trade Organization er en certificering, som garanterer at den samlede værdikæde er undersøgt og lever op til kravene for fair trade. Hos WFTO er det ikke blot produkterne, der certificeres. Det er måden at drive forretning på. WFTO arbejder ud fra 10 principper, der bl.a. indebærer at skabe muligheder for økonomisk dårligt stillede producenter, gennemsigtighed og ansvarlighed, betaling af en fair pris, sunde og sikre arbejdsvilkår, fremme af Fair Trade, bæredygtig miljøforvaltning mm.

 • Ikon-PEFC

  PEFC

  Programme for the Endorsement of Forest Certification er verdens største certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug. Et godkendt og anerkendt miljømærke for bæredygtigt træ, hvor der arbejdes globalt for at bevare skovene via bæredygtig skovforvaltning (ligesom FSC). Vi skal bruge vores skove. Hvis vi ikke gør det, vil jorden blive brugt til andre formål, som f.eks. soja- og palmeplantager. Ved at købe certificerede, skov-produkter (træ og papir), bliver der skabt efterspørgsel, og det giver et økonomisk incitament til at skoven skal forblive skov.

 • Ikon-SVANEMAERKET

  SVANEMÆRKET

  Svanemærket tildeles udelukkende varer, der er særligt skånsomme for miljø og sundhed – uden at der er gået på kompromis med kvaliteten. Målet med miljømærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ser Svanemærket på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og for jordens ressourcer.

 • Ikon-SA8000

  SA8000

  Den mest anerkendte internationale standard for social ansvarlighed. Standarden bygger bl.a på FNs Børnekonvention og Menneskerettighedskonventionen. SA 8000 er bygget op omkring 8 kriterier/krav, som virksomhederne skal leve op til. Herunder bl.a. afskaffelse af børnearbejde, bedre arbejdsløn, et sundt og sikkert arbejdsmiljø, ingen diskrimination, frihed til at organisere sig i fagforeninger mm.

 • Ikon-EU-ECOLABEL2

  EU ECOLABEL

  EUs officielle miljømærkning som tager hensyn til produktets miljøbelastning ud fra hele dets levetid fra råvare til affald. Produktet skal opfylde høje krav i forhold til miljø, funktion og kvalitet for at blive EU Ecolabel-certificeret. Et produkt som er EU Ecolabel-certificeret garanterer begrænset anvendelse af sundheds- og miljøskadelige emner samt reduceret vand- og luftforurening i produktionen.

 • Ikon-EU-ORGANIC

  EU ØKOLOGIMÆRKE

  Er EUs officielle certificering af økologiske fødevarer, hvor producenter skal opfylde en række strenge krav i forhold til dyrkning (pesticider, antibiotika etc.), forarbejdning, transportering og opbevaring. På linje med det danske ØKO-mærke hjælper certificeringen forbrugerne til lettere at identificere økologiske produkter.

 • Ikon-OCS

  OCS100

  Organic Content Standard 100 er en certificering til økologisk tekstilmateriale, som bekræfter økologisk indhold og mængden af økologisk materiale i slutproduktet ved at spore og kontrollere processer og oprindelse. OCS indeholder (i modsætning til GOTS), ingen krav vedrørende kemikalierestriktioner, miljømæssige aspekter i produktionsprocessen (vand- og energiforbrug), sociale aspekter eller overholdelse af lovkrav, men udelukkende at et produkt består af økologisk dyrket fibermateriale.

 • BSCI

  BSCI

  BSCI er en medlemsorganisation med et etisk regelsæt udarbejdet på baggrund af internationale konventioner om etisk, social og miljømæssig ansvarlighed. BSCI er ikke en egentlig certificering, men leverer baggrund og praktiske vejledninger for gennemførelsen af audits hos leverandører. Medlemmerne forpligter sig til at opfylde og efterleve det etiske regelsæt, og der udføres 3. parts kontrol hvert 3. år.

 • b-corp

  B CORP

  B Corp er en privat, international virksomhedscertificering med rødder i USA. B Corp står for Benefit Corporation og dækker over, at den certificerede virksomhed har bevist, at den er til gavn for samfundet på en lang række parametre. B Corp-certificeringen er den eneste, der holistisk måler virksomhedens samlede miljømæssige og sociale performance. Det vil sige en certificering á la Fairtrade, men som dækker hele virksomheden – ikke kun et produkt. Selve certificeringen består af flere end 250 spørgsmål, der er opdelt i fem kategorier: Miljø, Kunder, Samfund, Medarbejdere og Ledelse. Med en virksomhed der er B Corp-certificeret, kan du være sikker på at den behandler planeten med omtanke – at den engagerer sig positivt i samfundet og at den balancerer en sund forretningsmodel og værdikæde med medarbejdertrivsel. Med andre ord er et køb hos en B Corp lig med et lille skridt mod en bedre verden.

 • cradle-to-cradle

  CRADLE TO CRADLE

  Cradle to Cradle er en helhedsorienteret miljøcertificering som har som mål at et produkt ikke forurener, ikke tærer på jordens ressourcer samt indgår i naturens eget kredsløb. Tanken er, at produkterne cirkulerer i kredsløbet og genanvendes igen og igen. Det vil sige, at produkterne ikke resulterer i noget affald, og at de ikke er giftige for mennesker eller miljø. Det er også det, man kalder for cirkulær økonomi. Cradle-to-Cradle er ikke et produktmærke, men en certificering, der tager højde for hele produktets livscyklus. Hele virksomheden skal derfor leve op til strenge krav om bæredygtighed på specifikke områder for at blive certificeret. De mest udbredte produkter med denne certificering lige nu er tryksager og emballage.

Vi hjælper med

...at støtte op om DIN virksomheds grønne omstilling!